Over Reza

Bestuursgeschiedenis

Cees Evertse was een van de oprichters van de REZA en tot aan 2013 was hij onze voorzitter. Hij is jarenlang geassisteerd door Piet de Koe en Sierd Bergsma. Omdat de jaren gingen tellen, hebben deze toppers in 2013 het stokje overgedragen aan Leo Vis, Danny Bosgraaf en Dave van der Leij. In 2017 heeft Danny Bosgraaf zijn functie neergelegd en is vervangen door Sybren Canrinus.

Het huidige bestuur wordt daarmee gevormd door voorzitter Leo Vis, secretaris Sybren Canrinus en penningmeester Dave van der Leij.

Sybren voetbalt al jaren in het team van J.O.H. de Jong in de Hoofdklasse en Dave is de keeper van het team Nieuwhof tegelwerken dat uitkomt in de 2e klasse. Leo heeft 14 jaar gevoetbald (3 jaar speler en 11 jaar als keeper) in het team van PTT Post (later dochterbedrijf Cendris), steeds in de Hoofdklasse.

Historie

REZA is eigenlijk heel toevallig ontstaan. Adriaan Brouwerstraat deed mee aan een volleybalcompetitie en een paar leden voetbalden meer dan ze volleybalden. De heer Cees Evertse nodigde de leden uit voor een zaalvoetbaltoernooi. REZA was geboren! Cees heeft tot en met 2013 de kar als voorzitter van de REZA getrokken. Cees is op 19 oktober 2017 op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn medebestuursleden waren Piet de Koe en Sierd Bergsma.

Sinds 1982 is er aansluiting gezocht met de KNVB, afdeling Friesland. Hoogtepunt qua aantal teams was het seizoen 1985-1986 toen er maar liefst 66 teams mee deden verdeeld over 6 competities waarbij er ook op zaterdagochtend werd gespeeld.

Het huidige bestuur wordt gevormd door Leo Vis, Dave van der Leij en Sybren Canrinus. Het bestuur doet dit op basis van vrijwilligheid en dus Pro Deo. Zij worden ondersteunt door 2 scheidsrechters, een wedstrijdleider en een websitebeheerder.

Na vele jaren gespeeld te hebben in Sporthal Nijlân, spelen we sinds het seizoen 2015-2016 in Sporthal Rengers. Maar voor de rest is er weinig veranderd, iedereen wil natuurlijk altijd winnen, maar de basis van de REZA is gezelligheid en sportiviteit!