Reglement

1. Algemene regels

 1. Er wordt gespeeld conform de regels van de KNVB.
 2. Voor een gewonnen wedstrijd wordt 3 punten toegekend en voor een gelijkspel 1 punt.
 3. De wedstrijden duren 20 minuten zonder pauze. Elke klasse kent 11 teams. Een nieuw ingeschreven team start altijd in de 2e Klasse.
 4. Per team mogen maximaal 15 spelers worden ingeschreven. Inschrijving van een nieuwe speler geschiedt via de website van de REZA en is inclusief pasfoto en laat de wedstrijdleider weten dat een nieuwe speler zich heeft ingeschreven. Dit kan op de eerstkomende wedstrijdavond aan de tafel van de wedstrijdleider of via wedstrijdsecretaris@reza-leeuwarden.nl
 5. Een team dat slechts 4 spelers heeft, mag maximaal 1 speler en een keeper van een ander team lenen. Een team dat 5 spelers heeft, mag maximaal 1 speler óf keeper van een ander team lenen om zodoende een wisselspeler te creëren. Indien hiervan wordt afgeweken, zal deze wedstrijd met een 3-0 verlies de boeken in gaan.
 6. De teammanager (of een vervanger) dient zich 5 minuten vóór de wedstijd in sporttenue bij de wedstrijdleider te melden; de wedstrijdleider zal controleren of alle spelers gerechtigd zijn om te spelen; de teammanager meldt ook of er een speler wordt geleend, wie dat is en van welk team. Te laat in de zaal betekent dat de wedstrijd met 3-0 wordt verloren.
 7. Als je een nieuwe speler meeneemt die nog niet op de website is geregistreerd, dan kun je deze vóór aanvang van de eerste wedstrijd bij de wedstrijdsecretaris aanmelden met volledige naam, geboortedatum en adres. Je hebt daarna nog 3 weken de tijd om deze speler op de website te registreren; als dit niet gebeurt, is de speler de volgende speelavond niet speelgerechtigd.
 8. Spelers die vóór of tijdens de wedstrijd drank of drugs hebben gebruikt, worden uit de zaal verwijderd. De teammanager krijgt hierover een e-mail en zal worden geattendeerd op het feit dat als dit nogmaals wordt geconstateerd, de speler voor de rest van het seizoen en de 3 seizoenen daarna wordt geschorst. Ook zal de KNVB hiervan op de hoogte worden gebracht.
 9. In de zaal mag alleen water via een bidon worden genuttigd, alle overige drank- en etenswaren zijn verboden. Alcohol mag alleen in de kantine worden genuttigd. Er mag vóór, tijdens of na de wedstrijd geen glaswerk worden meegenomen naar de hal en de kleedkamers. Roken is overal verboden.
 10. Het dragen van scherpe voorwerpen (horloges, armbanden, etc.) is niet toegestaan. Ringen en piercings dienen te worden afgeplakt.
 11. Als door de verhuurder van de hal aan de REZA kosten in rekening worden gebracht van het voor niets uitrukken van een hulpdienst (brandweer, politie, ambulance), zal REZA de kosten doorberekenen aan de veroorzaker van het alarm.
 12. Op de spelersbank mogen alléén wisselspelers en de teammanager zitten, alle overige aanwezigen dienen plaats te nemen op de tribune. Let speciaal op je kinderen, ook als deze zich op de tribune bevinden! De reden behoeft geen toelichting. Het moge duidelijk zijn dat zowel de BV Sport en het bestuur, de wedstrijdsecretaris en de scheidsrechter van de REZA nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor incidenten met welk vreselijk gevolg dan ook!
 13. Zorg voor een lijnrechter, de thuisspelende ploeg is hiervoor verantwoordelijk. Als deze geen lijnrechter kan leveren, kan er iemand anders gevraagd worden. Indien er geen lijnrechter is, zal de scheidsrechter (veelal vanaf de andere lange kant van het veld) de beslissing nemen, daarover kunnen geen discussies ontstaan.

2. Speelgerechtigd

 1. Een speler dient bij inschrijving minimaal 16 jaar te zijn.
 2. Het spelen met 1 team in meerdere klassen is niet mogelijk.
 3. Een tweede team vanuit hetzelfde bedrijf is wel toegestaan, maar met maximaal 2 dezelfde spelers vanuit het eerste team.
 4. Een speler kan per klasse voor maximaal 1 team uitkomen, met uitzondering van artikel 2, lid c en mits ingeschreven bij het team.
 5. Indien geconstateerd wordt dat van deze regels zoals genoemd in artikel 2, lid a, b en c wordt afgeweken, worden de gespeelde wedstrijden met 3-0 verloren verklaard.
 6. Tijdens de competitie mag er niet van team gewisseld worden.
 7. Het is verplicht om in eenheid van sporttenue te spelen, hieronder wordt verstaan: hetzelfde shirt, dezelfde korte broek (d.w.z. tot boven de knie) en dezelfde kousen. Een speler die afwijkende kleding draagt, is niet speelgerechtigd. De keeper draagt een afwijkende kleur shirt t.o.v. zijn teamgenoten.
 8. Als de wedstrijdleider van mening is dat de kleding van beide spelende partijen te weinig van elkaar verschilt, dan krijgt de uitspelende partij hesjes die over het eigen tenue aangetrokken dient te worden.
 9. Een speler die door het bestuur wordt geschorst, mag zich niet inschrijven bij een ander team.

3. Promotie / Degradatie regeling

Hoofdklasse

 1. De nummers 9 en 10 spelen nacompetitie.
 2. De nummer 11 degradeert naar de 1e Klasse.
 3. De nummer 1 is kampioen.

1e Klasse

 1. De nummers 2 en 3 spelen nacompetitie.
 2. De nummers 9 en 10 spelen nacompetitie.
 3. De nummer 11 degradeert naar de 2e Klasse.
 4. De nummers 4 t/m 7 spelen play-offs waarvan de winnaar doorstroomt naar de nacompetitie.
 5. De nummer 1 is kampioen en promoveert naar de Hoofdklasse.

2e Klasse

 1. De nummers 2 en 3 spelen nacompetitie.
 2. De nummers 4 t/m 7 spelen play-offs waarvan de winnaar doorstroomt naar de nacompetitie.
 3. De nummer 1 is kampioen en promoveert naar de 1e Klasse.
 4. Play-offsNr. 4 speelt tegen Nr. 7 en Nr. 5 tegen Nr. 6. De winnaars van beide duels spelen tegen elkaar waarbij de winnaar doorstroomt naar de nacompetitie.
 5. Deelname is verplicht.

Nacompetitie

 1. Er worden poulewedstrijden, halve finales en finales gespeeld.
 2. De winnaars promoveren c.q. blijven in de hoogste klasse, de verliezers degraderen c.q. blijven in de lagere klasse.
 3. Deelname is verplicht.
 4. De winnaars van de nacompetitie zijn verplicht te promoveren en kunnen niet op vrijwillige basis in de huidige klasse blijven
 5. Bij gelijke eindstand geldt: Het onderlinge resultaat in wedstrijdpunten > het onderlinge resultaat in gescoorde doelpunten. Indien nog gelijk, dan zal een penalty serie het resultaat bepalen.
 6. Indien een team zich uit de competitie terug trek zal het hoogst genoteerde team uit de klasse daaronder automatisch promoveren. Een tekort aan teams zal altijd aangevuld worden met nieuwe teams die in de 2e Klasse beginnen.

4. Regels met betrekking tot afzeggen

 1. Afzeggen uiterlijk woensdag vóór 18:00 uur bij de wedstrijdleider en het secretariaat via wedstrijdsecretaris@reza-leeuwarden.nl of via de groepsapp.
 2. Wedstrijden worden niet op een later tijdstip ingehaald; een afzegging houdt dus in dat beide wedstrijden met 3-0 worden verloren.
 3. Als een team zich voor een tweede wedstrijdavond afmeldt, worden er boven op de verloren duels 3 punten per wedstrijd in mindering gebracht. Dit geldt ook bij een derde afzegging. Indien een team zich voor de vierde keer afmeldt, wordt deze uit de competitie genomen en alle gespeelde wedstrijden worden ongeldig verklaart; dit heeft dus ook consequenties voor andere teams.
 4. Als een team zich niet tijdig afmeldt, volgt er een boete van € 50,00 boven op de consequenties zoals hierboven beschreven in artikel 4, lid b en c. Bij een tweede keer niet tijdig afzeggen wordt de boete verhoogt naar € 75,00 en bij de derde keer naar € 100,00 en daarbij wordt het team uit de competitie genomen en alle gespeelde wedstrijden worden ongeldig verklaart; dit heeft dus ook consequenties voor andere teams.

5. Betaling / Contributie

 1. Van de penningmeester ontvangt de teammanager een factuur met daarop de datum waarop de contributie betaald dient te zijn. Indien er niet tijdig is betaald, wordt er een herinnering gestuurd. Zijn er bijzondere redenen waarom er niet betaald is, laat het de penningmeester dan tijdig weten via penning@reza-leeuwarden.nl.
 2. Indien er op de tweede speelavond nog geen betaling is ontvangen, wordt er 3 punten per wedstrijd in mindering gebracht; de einduitslag van de wedstrijd wordt wel gerespecteerd. Indien de derde speelavond nog steeds de contributie niet is voldaan, wordt het team per direct uit de competitie genomen.
 3. Tijdens het seizoen mag een team van (sponsor)naam veranderen. Er wordt € 50,00 administratiekosten hiervoor in rekening gebracht.
 4. Een team dat zich tijdens de competitie terug trekt of door het bestuur vanwege een strafmaatregel uit de competitie wordt genomen, heeft geen recht op creditering van (een deel van) het inschrijfgeld. Vorderingen op dit team blijven rechtsgeldig.
 5. Indien een betaling niet tijdig is voldaan, volgt een aanmaning. Na het uitblijven van betaling na herinnering zetten we de factuur zonder nieuwe herinnering uit bij ons aangesloten incassobureau. De extra kosten die daarmee gepaard gaan worden doorbelast aan de wanbetaler. Daarnaast is deelname aan Reza voor een termijn van 5 jaar niet meer mogelijk.

6. Tot slot

 1. Denk aan je gedrag! Niemand is onfeilbaar, dit geldt ook voor de scheidsrechter, de wedstrijdleider en het bestuur van de REZA. Allen zijn vrijwilligers die hun werkzaamheden onbezoldigd verrichten.
 2. Ga niet tegen de beslissing van de scheidsrechter in beroep.
 3. Schelden, vloeken, beledigingen, bejegeningen, fysiek contact, bedreigingen, geweld, discriminatie en ander ongewenst gedrag is niet toegestaan en waartegen het bestuur hard zal optreden.
 4. Strafmaatregelen kunnen zijn: schorsingen voor één of meerdere speelavonden, schorsing voor de rest van het seizoen of meerdere seizoenen of een levenslange schorsing. Bij de laatste drie genoemde maatregelen wordt ook de KNVB geïnformeerd. Bij ernstige delicten zal tevens aangifte worden gedaan bij de Politie.
 5. Uiteraard hopen we en gaan we ervan uit dat elke wedstijd sportief zal verlopen en we doen een beroep op elke betrokkene om hieraan mee te werken.
 6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van REZA.